लवकरच आपल्यासाठी घेवून  येत आहोत.

ICT,Std.10 th ICT ,Std.10 th ICT practicals,Std.10 th ICT practicals ssc board students